Proceduri finalizate - Servicii

Servicii de arhivare 21.08.2014
Expertiza tehnica la obiectivul - Pod pe DN 58 Km 21+178 21.08.2014
Verificare, reparare si incarcare stingatoare de incendiu 12.08.2014
Servicii de curatenie zilnica si periodica pentru obiectivele din cadrul DRDP Timisoara Sediul Central, Laborator de Drumuri, Serviciul Proiectare si ACI Nadlac 23.07.2014
Servicii de colectare, transport si inchiriere recipiente pentru colectarea selectiva a deseurilor reciclabile 10.07.2014
Revizia si intretinerea periodica a acontorilor de trafic de tip totalizator cu detectie electromagnetica (ISAF) modernizati cu MCSD (modul de colectare si stocare a datelor) si a echi[pamentului de teletransmisie a acestora 18.06.2014
Servicii de mentenanta instalatie detectie incendiu la DRDP Central Timisoara 12.06.2014

Elaborare documentaţie studiu geotehnic aferent obiectivului "Pasaj suprateran pe DJ 602 - Centura Bucureşti - Domneşti

25.02.2014

Elaborare studii topografice şi documentaţie cadastrală aferent obiectivului "Pasaj suprateran pe DJ 602 - Centura Bucureşti - Domneşti

25.02.2014
Achiziţionare şi transport material antiderapant (nisip) pentru activitatea de iarnă 2013-2014 - D.R.D.P. Timişoara  03.02.2014
Evaluare de impact asupra siguranţei rutiere + audit de siguranţă rutieră aferent obiectivului „Pasaj suprateran pe DJ 602 – Centura Bucureşti - Domneşti” 24.01.2014
Servicii de ordine si curatenie pentru spatiile de servicii ale Autostrazii A1: Deva - Orastie Km370+410 (stg.+dr.) 03.12.2013
Verificarea rezistentei la dispresie la prizele de pamant din cadrul DRDP Timisoara 04.11.2013
Expertiza tehnica pentru stabilirea masurilor de conservare pentru autostrada Nadlac-Arad lot 2, km 22+218 - km 38+882 17.10.2013
Servicii de curatenie zilnica si periodica pentru obiectivele din cadrul DRDP Timisoara 08.10.2013
Servicii de intretinere curenta, revizie periodica si asigurare piese schimb pentru instalatii de climatizare 07.10.2013
Servicii de coserit si verificat cosuri de fum si centrale termice din cadrul DRDP Timisoara, SDN-uri si districte 19.09.2013
Elaborare expertiza tehnica si documentatie de avizare a lucrarilor de interventie pentru pe DN 74 km 20+779 10.09.2013
Studiu de evaluare impact asupra mediului pe DN 67D 10.09.2013
Elaborare expertiza tehnica si documentatie de avizare a lucrarilor de interventie pentru Lot 3 Pod pe DN 57B km 70+563 10.09.2013
Elaborare expertiza tehnica si documentatie de avizare a lucrarilor de interventie pentru Lot 2 Pod pe DN 57 km 102+207 10.09.2013
Elaborare expertiza tehnica si documentatie de avizare a lucrarilor de interventie pentru Lot 1 Pod pe DN 57 km 7+118 10.09.2013
Servicii de deratizare si dezinsectie DRDP Timisoara 10.09.2013
Intocmire documentatii cadastrale si intabularea imobilelor din patrimoniu  D.R.D.P. Timisoara, conform HG 834/1991 23.08.2013
 Elaborare expertiza tehnica si documentatie de avizare a lucrarilor de interventie pentru Lot 3 DN 68A km 74+138 23.08.2013
Elaborare expertiza tehnica si documentatie de avizare a lucrarilor de interventie pentru Lot 2 DN 68A km 33+901 23.08.2013
Elaborare expertiza tehnica si documentatie de avizare a lucrarilor de interventie pentru Lot 1 DN 68A km 27+377 23.08.2013
Servicii de arhivare 06.08.2013
Servicii de pază patrimoniu prin patrulare pe Autostradă Nădlac – Arad şi drum de legătură – lot 2 km 22+218 - 38+882 30.07.2013
Servicii de pază patrimoniu prin patrulare pe Autostrada A1 Variantă de ocolire Deva - Orăştie la standard de autostradă km 334+510 - 369+110 10.08.2013
Servicii de reparatii curente si interventii de urgenta pentru cladiriile din cadrul D.R.D.P Timisoara 08.07.2013
Servicii de verificare, reparare si incarcare stingatoare de incendiu din cadrul DRDP Timisoara 02.07.2013
,,Servicii de asigurare pază, protecţie şi securitate pentru obiectivele din cadrul D.R.D.P. Timişoara" 05.06.2013
Inchiriere de autoutilaje necesare eliminarii ebulmentului produs pe DN 66A km 95+400 si curatarii partii carosabile de materialele aduse de viituri pe sectorul km 95+000 - 97+650 13.05.2013
Servicii de asistenţă juridică pentru reprezentarea C.N.A.D.N.R. S.A.- Direcţia Regională de Drumuri şi Poduri Timişoara în dosarele nr. 2409/30/2007 şi nr. 7143/30/2012 de pe rolul  Tribunalului Timiş, privind situaţia juridică a imobilului Pepinieră din cadrul D.R.D.P. Timişoara 15.03.2013
Servicii de evaluare in baza legii 255/2010 a imobilelor supuse expropierii pentru: Reabilitare DN 6 Drobeta Turnu Severin -  Lugoj. Lot 4 (sectiunea de reabilitare si varianta de ocolire Domasnea) si Lot 5 23.01.2013
,Întreţinere pe timp de iarnă 2012 -2013 prin închiriere de autoutilaje cu personal deservent pe raza de activitate a S.D.N. Timişoara, pentru prevenirea şi combaterea înzăpezirii drumurilor publice 14.01.2013
Servicii de internet 28.03.2012
Servicii de asigurare paza, protectie si securitate pentru obiectivele din cadrul DRDP Timisoara 04.04.2012
Servicii de reparatii curente si interventii de urgenta pentru cladirile din cadrul D.R.D.P. Timisoara 09.04.2012
Servicii de dezinsectie si deratizare pentru obiectivele din cadrul D.R.D.P. Timisoara Sediul Central, Laboratorul de Drumuri, Departamentul de Proiectare, Sectiile de Drumuri Nationale Arad, Caransebes, Deva, Orsova, Timisoara si subunitati 21.05.2012
Servicii de intocmire documentatii cadastrale si servicii de intabulare a imobilelor aflate in patrimoniul D.R.D.P. Timisoara, in conformitate cu prevederile HG 834/1991, cu modificarile si completarile ulterioare 26.06.2012
Servicii de colectare, transport si inchiriere recipiente pentru colectarea selectiva a deseurilor reciclabile din cadrul D.R.D.P Timisoara

26.06.2012

Servicii de asintenta tehnica privind executia lucrarilor la obiectivul "Pasaj denivelat pe varianta de ocolire Arad, peste liniile C. F. BRAD - C.F. CURTICI - DJ 709B"  
Servicii de asintenta tehnica privind executia lucrarilor la obiectivul "Pasaj denivelat pe centura de ocolire Arad (DN 7 km 540+248) peste C. F. ARAD - BUCURESTI"  
Revizia periodica, si intretinerea curenta si asigurarea pieselor de schimb necesare repararii autovehiculelor de tip PEUGEOT din parcul  D.R.D.P. Timisoara. 23.08.2012
Expertiza tehnica si Documentatia de avizare a lucrarilor de interventii aferente obiectivului "Pod pe DN 57B km 19+684" 24.09.2012
Expertiză tehnică şi Documentaţia de avizare a lucrărilor de intervenţii aferente obiectivului "Pod pe DN 68 km 31+896" 24.09.2012
Expertiză tehnică şi Documentaţia de avizare a lucrărilor de intervenţii aferente obiectivului "Pod pe DN 68A km 19+510" 24.09.2012
Expertiză tehnică şi Documentaţia de avizare a lucrărilor de intervenţii aferente obiectivului "Pod pe DN 7 km 457+990" 24.09.2012
Consolidare Pod pe DN 57 km 139+227 peste Vicinic la Nicolint 25.09.2012
Servicii de medicina muncii pentru personalul din cadrul D.R.D.P. Timisoara 01.10.2012
Servicii de întocmire documentaţii cadastrale de comasare a terenurilor expropriate pentru construcţia variantei de ocolire Caransebeş

01.10.2012

Servicii de arhivare 01.01.2012
Servicii de intratinere curenta, revizie periodica si asigurarea pieselor de schimb necesare instalatiilor de climatizare din cadrul D.R.D.P. Timisoara 22.10.2012
Servicii de verificare a rezistentei la dispersie la prizele de pamant  din cadrul D.R.D.P. Timisoara 23.10.2012
Revizia şi întreţinerea periodică a contorilor de trafic de tip totalizator cu detecţie electromagnetică tip ISAF modernizaţi cu MCSD (modul de colectare şi stocare a datelor) şi a echipamentului de teletransmisie a acestor contori din cadrul D.R.D.P. Timişoara 23.10.2012
Servicii de reparare, intretinere, revizie si asigurarea pieselor de schimb pentru instalatiile de cantarire din ACI. 21.11.2012
Întreţinere pe timp de iarnă 2012, pe raza de activitate a S.D.N. Timişoara, pentru prevenirea şi combaterea inzăpezirii drumurilor publice 07.12.2012
Întreţinere pe timp de iarnă 2012, pe raza de activitate a S.D.N. Caransebeş, pentru prevenirea şi combaterea inzăpezirii drumurilor publice 07.12.2012
Asigurare paza patrimoniu prin patrulare pe A1 tronsoane: Varianta de ocolire a Municipiului Arad km 535+986 - km 548+236 si Autostrada Timisoara - Lugoj Lot 1 km 494+236 - km 503+736 12.12.2012

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

- Copyright © 2003  D.R.D.P. Timisoara -