INFORMATII - Autorizatie speciala de transport

CIRCULATIA VEHICULELOR CU TONAJ SI/SAU GABARIT DEPASIT

Masele si dimensiunile maxime admise ale vehiculelor rutiere aflate in circulatie pe drumurile publice din Romania sunt cele prevazute in anexele nr. 2 si 3 la OG nr. 43/1997 privind regimul drumurilor, republicata, cu modificarile si completarile ulterioare.

Vehiculele care transporta marfuri indivizibile ( prin incarcatura indivizibila se intelege incarcatura care, in scopul transportului rutier, nu poate fi divizata in doua sau mai multe incarcaturi fara cheltuieli nejustificate sau fara riscul deteriorarii si care datorita dimensiunilor si masei sale, nu poate fi transportata de un autovehicul , o remorca, un tren rutier sau un vehicul articulat astfel incat acesta sa respecte masele si/sau dimensiunile admise ) sau care, fara incarcatura, depasesc constructiv masele si/sau dimensiunile maxime admise, pot circula in baza unei Autorizatii Speciale de Transport (AST), eliberata conform Normelor privind autorizarea si desfasurarea circulatiei vehiulelor rutiere cu mase si/sau dimensiuni ce depasesc masele si/sau dimensiunile maxime admise prevazute in Ordonanta Guvernului nr. 43/1997, aprobate prin Ordinul nr. 1236/6509/126/2018.

Pentru a obtine o AST, solicitantul trebuie sa completeze o cerere, al carei model este afisat pe site-ul DRDP TIMISOARA, la adresa de internet www.drdptm.ro/INFORMATII/Autorizatie speciala de transport.

Cererile pot fi transmise la DRDP TIMISOARA prin fax, la nr. 0256.246677 sau e-mail, la adresa ast@drdptm.ro.

In functie de depasirile inregistrate de transportul in cauza, cererile pot fi transmise la Directia Regionala de Drumuri si Poduri Timisoara sau la Sectiile de Drumuri Nationale din subordine, conform limitelor de competente stabilite pentru acestea prin Normele aprobate prin Ordinul nr. 1236/6509/126/2018:

 • SDN ARAD : fax nr. 0257 276121 sau e-mail la adresa sdnarad@drdptm.ro;
 • SDN CARANSEBES : fax nr 0255 514538 sau e-mail la adresa sdncaransebes@drdptm.ro;
 • SDN DEVA : fax nr 0254 225901 sau e-mail la adresa sdndeva@drdptm.ro;
 • SDN ORSOVA : fax nr 0252 360647 sau e-mail la adresa sdnorsova@drdptm.ro;
 • SDN TIMISOARA : fax nr 0256 215073 sau e-mail la adresa sdntimisoara@drdptm.ro.
 • Tarifele suplimentare de utilizare a drumurilor de interes national, in cazul transporturilor cu depasiri, sunt cele prevazute in anexa nr. 1 a Ordinului DPIIS nr. 290/2013 pentru aprobarea unor tarife aplicate de CNADNR SA cu toate modificarile si completarile ulterioare. AST se elibereaza cu plata prealabila a tarifelor suplimentare pentru depasirea maselor si/sau dimensiunilor maxime admise , prevazute de legislatia in vigoare.

  In cazul AST eliberate de DRDP Timisoara, plata contravalorii tarifelor suplimentare se poate face la casieria unitatii sau in conturile:

 • RO45 RNCB 0249 0080 9408 0001 pentru plati in LEI-deschis la BCR sucursala Timisoara.
 • In cazul AST eliberate de SDN ARAD, plata contravalorii tarifelor suplimentare se poate face la casieria unitatii sau in contul:

 • RO16 RNCB 0015 0080 9408 0001 pentru plati in LEI-deschis la BCR sucursala Arad.
 • In cazul AST eliberate de SDN CARANSEBES, plata contravalorii tarifelor suplimentare se poate face la casieria unitatii sau in contul:

 • RO41 RNCB 0103 0080 9408 0001 pentru plati in LEI-deschis la BCR sucursala Caransebes.
 • In cazul AST eliberate de SDN DEVA, plata contravalorii tarifelor suplimentare se poate face la casieria unitatii sau in contul:

 • RO12 RNCB 0160 0080 9408 0001 pentru plati in LEI-deschis la BCR sucursala Deva.
 • In cazul AST eliberate de SDN ORSOVA, plata contravalorii tarifelor suplimentare se poate face la casieria unitatii sau in contul:

 • RO42 RNCB 0181 0226 3423 0001 pentru plati in LEI-deschis la BCR sucursala Orsova.
 • In cazul AST eliberate de SDN TIMISOARA, plata contravalorii tarifelor suplimentare se poate face la casieria unitatii sau in contul:

 • RO18 RNCB 0249 0080 9408 0002 pentru plati in LEI-deschis la BCR sucursala Timisoara.
 • Programul de eliberare al Autorizatiilor Speciale de Transport in cadrul DRDP Timisoara si SDN-urilor din subordine este de luni pana vineri in intervalul orar 7:30 - 15:30.

  AST trebuie sa se afle la bordul vehiculului, in original, pe toata desfasurarea transportului.

  Actele normative mentionate mai sus pot fi accesate pe site-ul CNAIR SA, la adresa de internet www.cnandr.ro/Informatii transporturi rutiere/Acte normative.