Transparenta - Protectia datelor cu caracter personal

EXERCITAREA DREPTURILOR PERSOANELOR VIZATE

 • Dreptul de acces la datele cu caracter personal
 • În conformitate cu art.15 din Regulamentul (UE) 679/2016 privind protecția persoanelor fizice în ceea ce privește prelucrarea datelor cu caracter personal și privind libera circulație a acestor date (GDPR), în calitate de persoană vizată, aveți dreptul de a primi o confirmare că vi se prelucrează sau nu date cu caracter personal. În caz afirmativ, aveți dreptul la o copie a acestor date și la mai multe informații referitoare la prelucrare. Acesta este cunoscut în temeiul GDPR ca dreptul de acces al persoanei vizate

  Pentru a răspunde cererii, există posibilitatea de a vă solicita informații suplimentare pentru a ne asigura de identitatea dumneavoastră și a datelor cu caracter personal la care doriți accesul. În acest sens, vă rugăm să completați formularul pus la dispoziție și să îl trimiteți în format electronic sau pe suport de hârtie folosind datele de mai jos:


  COMPANIA NAȚIONALĂ DE ADMINISTRARE A INFRASTRUCTURII RUTIERE S.A.
  DIRECȚIA REGIONALĂ DE DRUMURI ȘI PODURI TIMIȘOARA
  Str. Coriolan Băran, nr. 18, Municipiul Timișoara,
  Județul Timiș, cod poștal 300238
  E-mail: oce@drdptm.ro, dpo@drdptm.ro

  Instituția noastră nu comunică informațiile solicitate în situația în care nu se asigură de identitatea solicitantului și/sau a persoanei vizate. Dacă sunteți persoana vizată vă rugăm să prezentați/atașați prezentei cereri dovada identității (copie CI/BI). Dacă depuneți cererea în calitate de reprezentant legal al persoanei vizate, vă rugăm să prezentați/atașați dovada identității dumneavoastră (copie CI/BI), documentul din care să rezulte reprezentarea legală, precum și dovada identității persoanei vizate și a consimțământului acesteia.

  Vă vom informa referitor la înregistrarea cererii dumneavoastră și vă vom oferi un răspuns în cel mai scurt timp și în cel mult o lună, unde este posibil. Informațiile pe care le furnizați prin completarea acestei cereri vor fi folosite doar în scopul identificării datelor cu caracter personal asupra cărora vă exercitați acest drept.

  Descarca model cerere acces

 • Dreptul la opozitie
 • În conformitate cu art. 21 din Regulamentul (UE) 679/2016 privind protecția persoanelor fizice în ceea ce privește prelucrarea datelor cu caracter personal și privind libera circulație a acestor date (GDPR), în calitate de persoană vizată, aveți dreptul de a vă opune, în anumite condiții, prelucrării datelor dumneavoastră cu caracter personal.

  Pentru a răspunde cererii, avem obligația de a vă solicita informații suplimentare pentru a ne asigura de identitatea dumneavoastră și a datelor cu caracter personal asupra cărora vă exercitați acest drept. În acest sens, vă rugăm să completați formularul pus la dispoziție și să îl trimiteți în format electronic sau pe suport de hârtie folosind datele de mai jos:


  COMPANIA NAȚIONALĂ DE ADMINISTRARE A INFRASTRUCTURII RUTIERE S.A.
  DIRECȚIA REGIONALĂ DE DRUMURI ȘI PODURI TIMIȘOARA
  Str. Coriolan Băran, nr. 18, Municipiul Timișoara,
  Județul Timiș, cod poștal 300238
  E-mail: oce@drdptm.ro, dpo@drdptm.ro

  Instituția noastră nu comunică informațiile solicitate în situația în care nu se asigură de identitatea solicitantului și/sau a persoanei vizate. Dacă sunteți persoana vizată vă rugăm să prezentați/atașați prezentei cereri dovada identității (copie CI/BI). Dacă depuneți cererea în calitate de împuternicit al persoanei vizate, vă rugăm să prezentați/atașați dovada identității (copie CI/BI), împuternicirea, precum și dovada identității persoanei vizate și a consimțământului acesteia.

  Vă vom informa referitor la înregistrarea cererii dumneavoastră și vă vom oferi un răspuns în cel mai scurt timp și în cel mult o lună, unde este posibil. Informațiile pe care le furnizați prin completarea acestei cereri vor fi folosite doar în scopul identificării datelor cu caracter personal asupra cărora vă exercitați acest drept.

  Descarca model cerere opozitie

 • Dreptul la rectificarea datelor cu caracter personal
 • În conformitate cu art.16 din Regulamentul (UE) 679/2016 privind protecția persoanelor fizice în ceea ce privește prelucrarea datelor cu caracter personal și privind libera circulație a acestor date (GDPR), în calitate de persoană vizată, aveți dreptul la rectificarea (completarea, actualizarea) datelor dumneavoastră cu caracter personal.

  Pentru a răspunde cererii, avem obligația de a vă solicita informații suplimentare pentru a ne asigura de identitatea dumneavoastră și a datelor cu caracter personal asupra cărora vă exercitați acest drept. În acest sens, vă rugăm să completați formularul pus la dispoziție și să îl trimiteți în format electronic sau pe suport de hârtie folosind datele de mai jos:


  COMPANIA NAȚIONALĂ DE ADMINISTRARE A INFRASTRUCTURII RUTIERE S.A.
  DIRECȚIA REGIONALĂ DE DRUMURI ȘI PODURI TIMIȘOARA
  Str. Coriolan Băran, nr. 18, Municipiul Timișoara,
  Județul Timiș, cod poștal 300238
  E-mail: oce@drdptm.ro, dpo@drdptm.ro

  Instituția noastră nu comunică informațiile solicitate în situația în care nu se asigură de identitatea solicitantului și/sau a persoanei vizate. Dacă sunteți persoana vizată vă rugăm să prezentați/atașați prezentei cereri dovada identității (copie CI/BI). Dacă depuneți cererea în calitate de împuternicit al persoanei vizate, vă rugăm să prezentați/atașați dovada identității (copie CI/BI), împuternicirea, precum și dovada identității persoanei vizate și a consimțământului acesteia.

  Vă vom informa referitor la înregistrarea cererii dumneavoastră și vă vom oferi un răspuns în cel mai scurt timp și în cel mult o lună, unde este posibil. Informațiile pe care le furnizați prin completarea acestei cereri vor fi folosite doar în scopul identificării datelor cu caracter personal asupra cărora vă exercitați acest drept.

  Descarca model cerere rectificare

 • Dreptul la restrictionarea prelucrarii
 • În conformitate cu art.18 Regulamentul (UE) 679/2016 privind protecția persoanelor fizice în ceea ce privește prelucrarea datelor cu caracter personal și privind libera circulație a acestor date (GDPR), în calitate de persoană vizată, aveți dreptul la restricționarea prelucrării datelor dumneavoastră cu caracter personal. În spiritul GDPR, “restricționarea prelucrării” înseamnă marcarea datelor cu caracter personal stocate cu scopul de a limita prelucrarea viitoare a acestora.

  Pentru a răspunde cererii, avem obligația de a vă solicita informații suplimentare pentru a ne asigura de identitatea dumneavoastră și a datelor cu caracter personal asupra cărora vă exercitați acest drept. În acest sens, vă rugăm să completați formularul pus la dispoziție și să îl trimiteți în format electronic sau pe suport de hârtie folosind datele de mai jos:


  COMPANIA NAȚIONALĂ DE ADMINISTRARE A INFRASTRUCTURII RUTIERE S.A.
  DIRECȚIA REGIONALĂ DE DRUMURI ȘI PODURI TIMIȘOARA
  Str. Coriolan Băran, nr. 18, Municipiul Timișoara,
  Județul Timiș, cod poștal 300238
  E-mail: oce@drdptm.ro, dpo@drdptm.ro

  Instituția noastră nu comunică informațiile solicitate în situația în care nu se asigură de identitatea solicitantului și/sau a persoanei vizate. Dacă sunteți persoana vizată vă rugăm să prezentați/atașați prezentei cereri dovada identității (copie CI/BI). Dacă depuneți cererea în calitate de împuternicit al persoanei vizate, vă rugăm să prezentați/atașați dovada identității (copie CI/BI), împuternicirea, precum și dovada identității persoanei vizate și a consimțământului acesteia.

  Ne rezervăm dreptul de a vă contacta pentru mai multe informații dacă scopul oferit de dumneavoastră este neclar sau nu dispunem de suficiente informații pentru a identifica datele asupra cărora vă exercitați dreptul la restricționarea prelucrării. Vă rugăm să luați în considerare că nu vom putea da curs cererii dumneavoastră în cazul în care legislația în vigoare ne-a obligat să ștergem sau să anonimizăm datele dumneavoastră. În cazul în care nu vom putea da curs cererii dumneavoastră vă vom informa asupra motivului.

  Vă vom informa referitor la înregistrarea cererii dumneavoastră și vă vom oferi un răspuns în cel mai scurt timp și în cel mult o lună, unde este posibil. Informațiile pe care le furnizați prin completarea acestei cereri vor fi folosite doar în scopul identificării datelor cu caracter personal asupra cărora vă exercitați acest drept.

  Descarca model cerere restrictionare

 • Dreptul la stergerea datelor cu caracter personal
 • În calitate de persoană vizată, în temeiul art. 17 al Regulamentul (UE) 679/2016 privind protecția persoanelor fizice în ceea ce privește prelucrarea datelor cu caracter personal și privind libera circulație a acestor date (GDPR), în anumite situații, aveți dreptul de a obține din partea noastră ștergerea datelor dumneavoastră cu caracter personal.

  Pentru a răspunde cererii, avem obligația de a vă solicita informații suplimentare pentru a ne asigura de identitatea dumneavoastră și a datelor cu caracter personal asupra cărora vă exercitați acest drept. În acest sens, vă rugăm să completați formularul pus la dispoziție și să îl trimiteți în format electronic sau pe suport de hârtie folosind datele de mai jos:


  COMPANIA NAȚIONALĂ DE ADMINISTRARE A INFRASTRUCTURII RUTIERE S.A.
  DIRECȚIA REGIONALĂ DE DRUMURI ȘI PODURI TIMIȘOARA
  Str. Coriolan Băran, nr. 18, Municipiul Timișoara,
  Județul Timiș, cod poștal 300238
  E-mail: oce@drdptm.ro, dpo@drdptm.ro

  Vă rugăm să luați în considerare că, în anumite circumstanțe, când ștergerea datelor ar putea afecta exercitarea dreptului la exprimare și la informare, contravine unei obligații legale, contravine interesului public în domeniul sănătății publice, prelucrarea lor este necesară în scopuri de arhivare în interes public, în scopuri de cercetare științifică sau istorică ori în scopuri statistice, sau este necesară pentru constatarea, exercitarea sau apărarea unui drept în instanță, datele nu vor putea fi șterse. De asemenea, ne rezervăm dreptul să nu dăm curs cererii dumneavoastră în cazul în care considerăm cererile dumneavoastră în mod vădit nefondate sau excesive.

  CNAIR S.A. – Direcția Regională de Drumuri și Poduri Timișoara nu comunică informațiile solicitate în situația în care nu se asigură de identitatea solicitantului și/sau a persoanei vizate. Dacă sunteți persoana vizată vă rugăm să prezentați/atașați prezentei cereri dovada identității (copie CI/BI). Dacă depuneți cererea în calitate de împuternicit al persoanei vizate, vă rugăm să prezentați/atașați dovada identității (copie CI/BI), împuternicirea, precum și dovada identității persoanei vizate și a consimțământului acesteia.

  Vă vom informa referitor la înregistrarea cererii dumneavoastră și vă vom oferi un răspuns în cel mai scurt timp și în cel mult o lună, unde este posibil. Informațiile pe care le furnizați prin completarea acestei cereri vor fi folosite doar în scopul identificării datelor cu caracter personal asupra cărora vă exercitați acest drept.

  Descarca model cerere stergere date  Politica de confidentialitate a datelor cu caracter personal prelucrate in cadrul DRDP Timisoara

  Politica de supraveghere video in Agentiile de Control si Incasare din administrarea DRDP Timisoara