Transparenta - Protectia datelor cu caracter personal

EXERCITAREA DREPTURILOR PERSOANELOR VIZATE

 • Dreptul de acces la datele cu caracter personal
 • În conformitate cu art.15 din Regulamentul (UE) 679/2016 privind protecția persoanelor fizice în ceea ce privește prelucrarea datelor cu caracter personal și privind libera circulație a acestor date (GDPR), în calitate de persoană vizată, aveți dreptul de a primi o confirmare că vi se prelucrează sau nu date cu caracter personal. În caz afirmativ, aveți dreptul la o copie a acestor date și la mai multe informații referitoare la prelucrare.

  Pentru a vă exercita acest drept, aveți posibilitatea de a completa formularul pus la dispoziție mai jos și de a-l trimite în format electronic sau pe suport de hârtie folosind datele noastre de contact:


  COMPANIA NAȚIONALĂ DE ADMINISTRARE A INFRASTRUCTURII RUTIERE S.A.
  DIRECȚIA REGIONALĂ DE DRUMURI ȘI PODURI TIMIȘOARA
  Str. Coriolan Băran, nr. 18, Municipiul Timișoara,
  Județul Timiș, cod poștal 300238
  E-mail: oce@drdptm.ro, dpo@drdptm.ro

  Vă vom informa referitor la înregistrarea cererii dumneavoastră și vă vom oferi un răspuns în cel mai scurt timp și în cel mult o lună, unde este posibil.

  Descarca model cerere acces | Informare despre prelucrarea datelor personale

 • Dreptul la opozitie
 • În conformitate cu art. 21 din Regulamentul (UE) 679/2016 privind protecția persoanelor fizice în ceea ce privește prelucrarea datelor cu caracter personal și privind libera circulație a acestor date (GDPR), în calitate de persoană vizată, aveți dreptul de a vă opune, în anumite condiții, prelucrării datelor dumneavoastră cu caracter personal.

  Vă rog să aveți în vedere faptul că nu vă vom putea acorda acest drept dacă avem motive legitime și imperioase care justifică prelucrarea sau dacă prelucrarea este necesară pentru constatarea, exercitarea sau apărarea unui drept în instanță.

  Pentru a vă exercita acest drept, aveți posibilitatea de a completa formularul pus la dispoziție mai jos și de a-l trimite în format electronic sau pe suport de hârtie folosind datele noastre de contact:


  COMPANIA NAȚIONALĂ DE ADMINISTRARE A INFRASTRUCTURII RUTIERE S.A.
  DIRECȚIA REGIONALĂ DE DRUMURI ȘI PODURI TIMIȘOARA
  Str. Coriolan Băran, nr. 18, Municipiul Timișoara,
  Județul Timiș, cod poștal 300238
  E-mail: oce@drdptm.ro, dpo@drdptm.ro

  Vă vom informa referitor la înregistrarea cererii dumneavoastră și vă vom oferi un răspuns în cel mai scurt timp și în cel mult o lună, unde este posibil.

  Descarca model cerere opozitie | Informare despre prelucrarea datelor personale

 • Dreptul la rectificarea datelor cu caracter personal
 • În conformitate cu art.16 din Regulamentul (UE) 679/2016 privind protecția persoanelor fizice în ceea ce privește prelucrarea datelor cu caracter personal și privind libera circulație a acestor date (GDPR), în calitate de persoană vizată, aveți dreptul la rectificarea (corectarea, completarea, actualizarea) datelor dumneavoastră cu caracter personal.

  Pentru a vă exercita acest drept, aveți posibilitatea de a completa formularul pus la dispoziție mai jos și de a-l trimite în format electronic sau pe suport de hârtie folosind datele noastre de contact:


  COMPANIA NAȚIONALĂ DE ADMINISTRARE A INFRASTRUCTURII RUTIERE S.A.
  DIRECȚIA REGIONALĂ DE DRUMURI ȘI PODURI TIMIȘOARA
  Str. Coriolan Băran, nr. 18, Municipiul Timișoara,
  Județul Timiș, cod poștal 300238
  E-mail: oce@drdptm.ro, dpo@drdptm.ro

  Vă vom informa referitor la înregistrarea cererii dumneavoastră și vă vom oferi un răspuns în cel mai scurt timp și în cel mult o lună, unde este posibil.

  Descarca model cerere rectificare | Informare despre prelucrarea datelor personale

 • Dreptul la restrictionarea prelucrarii
 • În conformitate cu art.18 Regulamentul (UE) 679/2016 privind protecția persoanelor fizice în ceea ce privește prelucrarea datelor cu caracter personal și privind libera circulație a acestor date (GDPR), în calitate de persoană vizată, aveți dreptul la restricționarea prelucrării datelor dumneavoastră cu caracter personal. În spiritul GDPR, “restricționarea prelucrării” înseamnă marcarea datelor cu caracter personal stocate cu scopul de a limita prelucrarea viitoare a acestora.

  Pentru a vă exercita acest drept, aveți posibilitatea de a completa formularul pus la dispoziție mai jos și de a-l trimite în format electronic sau pe suport de hârtie folosind datele noastre de contact:


  COMPANIA NAȚIONALĂ DE ADMINISTRARE A INFRASTRUCTURII RUTIERE S.A.
  DIRECȚIA REGIONALĂ DE DRUMURI ȘI PODURI TIMIȘOARA
  Str. Coriolan Băran, nr. 18, Municipiul Timișoara,
  Județul Timiș, cod poștal 300238
  E-mail: oce@drdptm.ro, dpo@drdptm.ro

  Vă vom informa cu privire la înregistrarea cererii dumneavoastră și vă vom oferi un răspuns în cel mai scurt timp și în cel mult o lună, unde este posibil. Totodată, vă vom informa înainte de ridicarea restricției de prelucrare a datelor dumneavoastră.

  Descarca model cerere restrictionare | Informare despre prelucrarea datelor personale

 • Dreptul la stergerea datelor cu caracter personal
 • În calitate de persoană vizată, în temeiul art. 17 al Regulamentul (UE) 679/2016 privind protecția persoanelor fizice în ceea ce privește prelucrarea datelor cu caracter personal și privind libera circulație a acestor date (GDPR), în anumite situații, aveți dreptul de a obține din partea noastră ștergerea datelor dumneavoastră cu caracter personal.

  Vă rugăm să luați în considerare că, în anumite circumstanțe, când ștergerea datelor ar putea afecta exercitarea dreptului la exprimare și la informare, contravine unei obligații legale, contravine interesului public în domeniul sănătății publice, prelucrarea lor este necesară în scopuri de arhivare în interes public, în scopuri de cercetare științifică sau istorică ori în scopuri statistice, sau este necesară pentru constatarea, exercitarea sau apărarea unui drept în instanță, datele nu vor putea fi șterse.

  Pentru a vă exercita acest drept, aveți posibilitatea de a completa formularul pus la dispoziție mai jos și de a-l trimite în format electronic sau pe suport de hârtie folosind datele noastre de contact:


  COMPANIA NAȚIONALĂ DE ADMINISTRARE A INFRASTRUCTURII RUTIERE S.A.
  DIRECȚIA REGIONALĂ DE DRUMURI ȘI PODURI TIMIȘOARA
  Str. Coriolan Băran, nr. 18, Municipiul Timișoara,
  Județul Timiș, cod poștal 300238
  E-mail: oce@drdptm.ro, dpo@drdptm.ro

  Vă vom informa referitor la înregistrarea cererii dumneavoastră și vă vom oferi un răspuns în cel mai scurt timp și în cel mult o lună, unde este posibil.

  Descarca model cerere stergere date | Informare despre prelucrarea datelor personale  Politica de confidentialitate a datelor cu caracter personal prelucrate in cadrul DRDP Timisoara

  Politica de supraveghere video in Agentiile de Control si Incasare din administrarea DRDP Timisoara